מיכלי סולר

אנו מייצרים מיגוון גדול של מיכלי סולר ומבצעים התאמה של המיכלים עפי דרישות הלקוח. מיכלי הסולר שלנו מיוצרים תחת אותם סטנדרטים של איכות ללא פשרות המאפיינים את כל מוצרי המפעל.

מיכלי הדלק מיוצרים בהתאם לאיפיון ודרישות הלקוח :

דופן כפולה, ציפוי ביטומני ,מיכלים עיליים להטמנה באדמה, מאצרות בכל מידה, סולמות ומעקות בטיחות וכל תוספת אחרת ניתנים לביצוע. ניתן להשיג אצלנו גם מאצרות תקניות למיכלים קיימים.

ייצור המיכלים נעשה בהתאם לתקנים בין לאומיים מחמירים ובליווי של מהנדסי החברה.

מיכל אטמוספרי עם סולם חיצוני
מיכלי מים של חברת צידון
מיכל קונדנס
מכלי אגירה