התקנת מערכות חימום במקוואות


מקוואות הינן צרכני אנרגיה גדולים ובמחירי האנרגיה כיום כל חיסכון בחימום מהמקווה, רדיאטורים או המים החמים הרי זה מבורך.

חברתנו משלבת מגוון שיטות חימום וציודים לחיסכון באנרגיה תוך התאמה לצורכי הלקוח ולתנאי השטח.

פרויקטים שאנו מבצעים הינם שילוב של קולטי שמש לחימום מים במקווה, משאבות חום, הסבת תנורי גז ודודי חשמל להפעלה בשעות החשמל המוזלות ועוד.

בין הפרויקטים שחברתנו ביצעה הינם : 

  • * חימום כל המקוואות העירוניות של בני ברק ממערכות של סולר למערכות אנרגיה ירוקות, שילוב של מערכות סולריות ומשאבות חום.
  • * הסבת מערכות של מקוואות ברמת גן ושילוב משאבות חום ומערכות סולריות. 
  • * ישיבת חסידי בוהוש משאבות חום.
  • * ישיבת חידושי הרים משאבות חום.
  • * ישיבת חסידי סטמאר משאבות.
    כל הפרויקטים הנ"ל הביאו ללקוחותינו חיסכון עצום וירידה ניכרת בצריכת אנרגיה עליה היו משלמים.
מערכת חימום מים מקווה בני ברק
 
צינורות הובלת מים למשאבות עבור פרויקט חימום מקווה
 
מערכת לחימום מקווה שהותקנה על ידי צידון
 
התקנת דוד ומשאבות לפרויקט חימום מקוואות בבני ברק
 
התקנת מערכת חימום מקווה ברמת גן